Artiklid »

Euroopas on käibemaks – USA-s Sales tax

Euroopas arvestavad tootmisahelasse kuuluvad ettevõtted tarbija poolt riigile tasutud käibemaksu proportsionaalselt oma lisandväärtusega. USA Sales tax-le esitab seevastu täielikult tarbijale müügi teinud ettevõte. Sales tax-d makstakse kohalikele operaatoritele, mitte riigile.

Euroopast pärinev käibemaks (KM) erineb USA-s kasutatavast Sales tax-st. Mõlemad on aga maksud, kus tarbija on maksja, st need on tarbimismaksud. Käibemaksu kasutamine on levinud üle maailma väga laialt, kõige olulisem erand on USA ja selle Sales tax.

Käibemaksusüsteemis tasuvad tarbija tasutud käibemaksu riigile tootmisahelas osalevad ettevõtted. Iga ettevõte maksab või maksab riigile makse oma lisandväärtuselt.

KM

Kui ettevõte on ostnud oma toodete valmistamiseks tooteid ja teenuseid näiteks 100 € eest ja müüb tooteid edasi 300 € eest, on lisandväärtus 200 € ja seega arvestatakse sellelt 200 € eest tasumisele kuuluv käibemaks.

USA Sales tax-s seevastu arvestab tarbijale toote müünud ettevõte maksu täies ulatuses üksustele, kes seda koguvad.

Sales tax

USA Sales tax on kohalik maks. Seetõttu ei kogu Sales tax-d föderaalvalitsus, vaid kohalikud osalejad, nagu osariigid, maakonnad, linnad ja omavalitsused ning muud kohalikud osalejad, kellel on samuti erinevad maksumäärad.

KM ei sobi USA süsteemiga

Käibemaksusüsteemi kehtestamine USA-s eeldaks, et föderaalvalitsus hakkaks võtma vastutust maksu kogumise eest ja vaevalt on see seal poliitiliselt võimalik. Käibemaksu ei saa praegustele kohalikele operaatoritele otse kehtestada, kuna tootmisahelas olevad ettevõtted asuvad erinevates kohtades: linnades, valdades, osariikides, kus samuti on kasutusel erinevad maksumäärad. Kurioosumina olgu mainitud, et Marylandil on isegi oma protsendiarvestus!

Edasimüügisertifikaat vabastab teid Sales tax-st

Kui ettevõte ostab tooteid või teenuseid teiselt Ameerika Ühendriikide ettevõttelt, et neid edasi müüa, peab ta andma teisele ettevõttele edasimüügisertifikaadi ja seega on teine ettevõte vabastatud Sales tax tasumisest.

Ameerika Ühendriikides ei ole Sales tax kõigis osariikides kasutusel. Selliste osariikide hulka kuuluvad Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire ja Oregon.

Erinevused kirjeldavad poliitilisi võitlusi

Selle artikli alguses olevaid pilte vaadates tundub käibemaks keerulisem süsteem kui Sales tax. Kuid Ameerika Ühendriikide tugev kohalik tase koos erinevate toodete ja teenuste maksumääradega, mitmete maksude ja edasimüügisertifikaatidega muudab süsteemi keerukamaks. Lihtne pole ka Euroopa käibemaks. Euroopa riikides kehtivad erinevad maksumäärad, erinevatele toodetele kehtivad erinevad maksumäärad ning mõned tooted ja operaatorid on käibemaksust välja jäetud.

Poliitilist võitlust jõukuse jaotamise üle on näha nii Euroopa ja Ameerika süsteemide vahel kui ka nende sees.

Autor:

Arkikoodi

Allikaid ja lisateavet:

What is the difference between sales tax and VAT?
What is Use Tax?

Avaldatud: 13.12.2022